— parhaat valokuvasi netissä!

Käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjällä on oikeus käyttää Kuvaklubia lakien, muiden säännösten ja hyvän tavan mukaisesti. Kuvaklubissa ei saa julkaista pornograafista, moraalitonta, väärää tietoa välittävää, rikollista, rasistista yms. materiaalia. Käyttäjä ei myöskään saa Kuvaklubin kautta jakaa kuva- tai muita tiedostoja tai kirjoittaa Kuvaklubiin tekstiä siten, että tämä loukkaa muita henkilöitä tai heidän oikeuksiaan (Laki yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta 24 luku 8 §a). Käyttäjä on vastuussa Kuvaklubiin laittamiensa kuvien, tiedostojen ja muun materiaalin sisällöstä ja asianmukaisesta käytöstä.

Kuvaklubissa on sallittua julkaista vain omia töitään, joihin omistaa julkaisu- tai tekijänoikeudet. On kiellettyä julkaista kuvia, joihin ei ole julkaisulupaa. Mallit saavat julkaista omia kuvia valokuvaajan luvalla. Kuvaklubi ei omista teosten oikeuksia eikä vastaa rikkomuksista. Kuvaklubilla on oikeus poistaa kuvat, joissa on rikottu tekijänoikeudet Käyttäjää kuulemmatta.

Julkaisut voivat sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Julkaisut sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai kaupallisesti hyödyntää muiden käyttäjien Kuvaklubin toimittamaa suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön niin erityistapauksissa salliessa.

Kuvaklubi haluaa omalta osaltaan puolustaa käyttäjien oikeuksia töihinsä ja suhtautuu tekijänoikeusrikkomuksiin hyvin vakavasti. Mikäli käyttäjä asettaa esille valokuvia, olematta kyseisen teoksen tekijänoikeuden haltija, syyllistyy hän tekijänoikeusloukkaukseen. Tekijänoikeusloukkauksesta on laissa (Tekijänoikeuslaki 7 luku 56§a) määritelty tuomiona sakkorangaistus.

Kuvaklubin oikeudet ja velvollisuudet

Kuvaklubin omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluvat Kuvaklubi Tmi:lle. Kuvaklubilla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivustoa, sen sisaltöä ja tarkoitusta, saatavilla oloa sekä sen kayttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Kuvaklubilla on oikeus milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti ja siitä erikseen ilmoittamatta peruuttaa Käyttäjän salasana ja käyttäjätunnus sekä Käyttäjän rekisteröinti. Kuvaklubilla on oikeus olla vastaamatta sivustoa koskeviin tiedusteluihin ja olla tarjoamatta sivustoon liittyviä palveluja.

Kuvaklubilla on oikeus muokata Käyttäjän toimittamia kuvia tarvittaessa. Materiaalin lähettäminen sivustolle tapahtuu Käyttäjän toimesta ja vastuu materiaalin sisällöstä on Käyttäjällä. Kuvaklubi ei vastaa miltään osin Käyttäjän sivustolle lähettämistä kuvista, kuvien aitoudesta tai siitä, onko Käyttäjällä laillinen oikeus levittää kuvia tai muista kuviin liittyvistä asioista. Sama koskee kaikkea muutakin Käyttäjän Kuvaklubiin lähettämää tai täällä jakamaa tietoa, tiedostoa tai muuta materiaalia. Kuvaklubi ei vastaa miltään osin Käyttäjän kirjoittamien viestien tai tekstien sisällöstä.

Kuvaklubi ei valvo tai muuten kontrolloi sivustolla olevaan yksityistä sisaltöä. Kuvaklubilla on kuitenkin harkintansa mukaan milloin tahansa oikeus, mutta ei velvollisuutta, Käyttäjää kuulematta ja tälle erikseen siitä ilmoittamatta poistaa sopimattomaksi katsomansa materiaali, kuva- ja muut tiedostot sekä käyttäjien kirjoittamat tekstit. Kuvaklubilla on oikeus luovuttaa laiton tai kayttöehtojen vastainen aineisto lain mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Kuvaklubilla on oikeus poistaa virheellisiä käyttäjätietoja antanut tai muuten näitä kayttöehtoja, lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Kuvaklubista ja Käyttäjää kuulematta estää hänen pääsynsä Kuvaklubin Käyttäjäksi.

Oikeus poistaa valokuva seinältä

Kuvaklubin perustajina ja ylläpitäjinä teemme kovasti töitä sen eteen, että meillä julkaistaan mahdollisimman tasokkaita valokuvia. Kunnioittamme valokuvaajien oikeuksia, mutta meillä on tietyt standardit siitä, millaista sisältöä toivomme Kuvaklubiin. Joudumme joskus poistamaan valokuvia seinältä säilyttääksemme näitä standardeja. Tässä on kaksi tapausta, jolloin näin voidaan toimia:

  1. Valokuva ei ole riittävän tasokas

    Huomaathan, että toivomme sivustollemme vain tasokkaita valokuvia. Kuvasi voidaan poistaa, jos se ei ole riittävän tasokas. Tilanne, jossa näin voi käydä on esimerkiksi: tilannekuvat, jotka on otettu matkapuhelimella/ei-järjestelmäkameralla, kuvat ystävien hengailusta, mökkikuvia, itsestään otettuja webkamerakuvia, ei taiteellisia alastonkuvia (porno), tilannekuvia perheestäsi tai lemmikkieläimistäsi, sekä mainontakuvat (jossa yritetään myydä jotain katsojille).

    Jos jatkat ei-toivottujen valokuvien postaamista, käyttäjätunnuksesi bannataan.

  2. Plagiointia tai tekijänoikeuksien rikkominen

    Kuvaklubissa suhtaudutaan plagiointiin hyvin vakavasti. Plagiointi on jonkun muun ajatuksien tai töiden varastamista. Emmekä me myöskään hyväksy tekijänoikeuksien rikkomista, joka tarkoittaa kuvien käyttöä ilman tekijän lupaa vaikka kuvasta maksaisikin. Muinaisaikoina varastamisesta varkkaalta katkaistiin käsi. Me emme tietenkään tee niin, mutta me poistamme kaikki käyttäjän valokuvat ja bannaamme käyttäjätilin. Sääntöä rikkoneen tiliä ei palauteta.